Катя

Бързо се сервира, менюто е разнообразно и може да се плати с карта. Нямам забележки.